Lijepa Riječ

Uputa je Allahova blagodat koju On daruje onome kome želi od Svojih robova. Selman el-Farisiju data je blagodat upute iako je njegova domovina bila udaljena od Meke, a uskraćena je Ebu Lehebu uprkos tome što je živio u mjestu u kojem je počela objava.