Lijepa Riječ

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Budi zadovoljan onim što ti je Uzvišeni Allah dodijelio, bit ćeš najbogatiji čovjek. Izvršavaj ono što ti je naređeno, bit ćeš najpobožniji, a udalji se od zabranjenog, bit ćeš jedan od najčišćih ljudi.” (Ebu Davud, Ez-Zuhd, str. 129)