Lijepa Riječ

Kada govori o putevima koji vode ka Allahu, Ibn Kajjim, rahimehullah, na prvom mjestu spominje učenje Kur’ana uz razmišljanje o značenjima i porukama koje se u njemu nalaze. Najlakši put do spoznaje Allaha jeste čitanje i učenje Kur’ana uz pomno razmišljanje o njegovim ajetima.