Lijepa Riječ

Kada god pomisliš da učiniš neko loše djelo, sjeti se ova tri ajeta: “Zar on ne zna da Allah sve vidi?” (El-Alek, 14) “A onaj ko se bojao stajanja pred Gospodarom svojim, imat će bašče dvije.” (Er-Rahman, 46) “a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.” (Et-Talak, 2)