Lijepa Riječ

Neko od naših prethodnika lijepo je kazao: “Najdraže mi je ono djelo za koje niko osim Allaha ne zna da sam ga uradio.”