Lijepa Riječ

Ako pomisliš da je tvoj trud neprimjetan i zanemarljiv, imaj na umu da “za dobro koje učinite Allah zna!” (El-Bekara, 197) A sasvim je dovoljno da Allah zna!