Lijepa Riječ

Kada Allah želi dobro Svome robu, iz njegovog srca istrgne ljubav prema gledanju u dobra djela koja čini i podari mu da brine zbog grijeha koje je počinio, pa ga takvog ostavi sve dok ga ne uvede u Džennet! Gospodaru, uvedi nas u Džennet bez prethodne kazne!