Lijepa Riječ

NE TUGUJ ZA ONIM ŠTO TE MIMOIĐE

 

Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, je kazao “Nekada se čovjek usmjeri prema određenom poslu u trgovini ili funkciji u vlasti sve dok ne uspije u svome naumu. Tada ga iznad sedam nebesa pogleda Uzvišeni Allah i kaže svojim melekima: ‘Odmaknite ga od tog posla, jer ako mu ga olakšam i dadnem da ide tim putem uvest ću ga u Vatru!’ I Allah ga odvrati od onoga što je radio. Nakon toga čovjeka obuzme pesimizam pa kaže: ‘Onaj me je pretekao, onaj je dobio a ja nisam’, a to nije ništa drugo do VELIKA ALLAHOVA BLAGODAT PREMA NJEMU. (Lalekai, Šerh usulil i’tikad 4/740)