Lijepa Riječ

Iskren vjernik bi najiskrenije volio da nikad ne počini grijeh prema svome Gospodaru. Međutim, nekad ti Allah odredi da (nenamjerno) uradiš grijeh samo da shvatiš da vjerniku ne dolikuje da bude zadivljen sa sobom. Zato je Enes ibn Malik, radijallahu anhu, rekao: "Kada ne biste grijehe činili, ja bih se bojao za vas nečega što je gore od toga: da budete zadivljeni sami sobom."