Lijepa Riječ

Bez tri stvari ne možemo: -sabura, da izdržimo ono što ne možemo promijeniti, -hrabrosti, da promijenimo što možemo promijeniti, -mudrosti, da razlikujemo sabur od hrabrosti.