Lijepa Riječ

Želiš li biti od onih koje Allah voli? Uzvišeni Allah kaže: “...oni koji udjeljuju i koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine!”