Koliko su puta ljudi pogriješili prema nama, a mi to na ružan način prihvatili? Koliko smo puta mi pogriješili prema Gospodaru, a Gospodar nam to sakrio i oprostio. Zažmiri ponekad na tuđu grešku, postići ćeš veći efekat od kritike.

Categories:   Nekategorisano