Lijepa Riječ

Uzvišeni Allah kaže: “Sjećajte se vi mene, i Ja ću se vas sjećati.” U drugom ajetu kaže: “Zaboravili su Allaha, pa je i On njih zaboravio.” Ovo su dva puta, Allahov robe... Sam biraš kojim ćeš kročiti...