Lijepa Riječ

Ljudima se obraćaj shodno razini njihove svijesti i inteligencije. Ako te neko ne shvati, ne ljuti se na njega, već zahvali Gospodaru što te odlikovao onim čime njega nije. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uspješno je komunicirao i sa kurejšijskim prvacima i sa maloumnom ropkinjom!