Lijepa Riječ

Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko klanja sabah u džematu, pa ostane na mjestu na kojem je klanjao spominjući Allaha sve dok ne izađe sunce, a zatim klanja dva rekata, imat će nagradu kao da je obavio hadž i umru potpuno, potpuno, potpuno!”