Lijepa Riječ

Šejhul-islam Ibn Tejmijja upitan je o tome koje je dobro djelo najbolje, pa je rekao: “Najbolje je ono djelo koje ostavlja traga na tvome srcu i čini ga bogobojaznijim.”