Lijepa Riječ

San je Allahova blagodat i milost prema nama! Dok spavamo, tijelo se odmara, a meleki odlože svoje kaleme i ne pišu djela. “Gospodaru moj, podari mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj!” (Kur’an, 27:19)