Lijepa Riječ

Postupci pojedinih muslimana svojevrsna su prepreka između istine i ljudi koji tu istinu još nisu prihvatili. Ne dozvoli da tvoje riječi i djela u ljudima izazovu odbojnost prema istini, pa da se udalje od nje.