Lijepa Riječ

Nemoj misliti da će osoba koja od drugih tebi prenosi loše stvari, od tebe drugima prenijeti dobre stvari.