Lijepa Riječ

Onaj ko danas zaboravi na Allaha, sutra će biti zaboravljen! Kaže Uzvišeni: “Danas (na Sudnjem danu) ćemo Mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj Dan doživjeti.” (Kur’an, 45:34)