Lijepa Riječ

Koliko je poznatih ljudi na Zemlji nepoznato na Nebu, a koliko je nepoznatih na Zemlji poznato na Nebu! Mjerilo je u bogobojaznosti, a ne u ovozemaljskoj snazi i moći. "Najčasniji od vas kod Allaha je onaj ko Ga se najviše boji..."