Lijepa Riječ

Kada bismo nas dvojica imali iste jabuke, a zatim ih razmijenili, kod svakog od nas ostala bi po jedna jabuka. Ali, kada bi ti imao jednu ideju, a isto tako i ja jednu ideju i kada bismo ih razmijenili, tada bi svako od nas imao po dvije ideje.