Lijepa Riječ

“Molim Allaha da oprosti onima koji o nama kažu nešto loše, a da se smiluje onima koji o nama govore lijepo.” (Ebu Hanifa, rahimehullah)