Lijepa Riječ

Kada tražiš i apliciraš za posao, znaj da su oslonac na Allaha i dova daleko najjače reference koje imaš!