Lijepa Riječ

A kako da nesretan bude onaj ko se pet puta na dan obraća Onome koji usrećuje!