Lijepa Riječ

Mnogi muslimani maštaju da im djeca postanu hafizi Kur’ana, ali da bi se to ostvarilo, dijete najprije kod roditelja mora uočiti ljubav prema Allahovoj Knjizi, uz redovni dnevni vird druženja s Kur’anom.