Lijepa Riječ

Kaže Uzvišeni: "Kada Imranova žena reče: 'Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi!' " Stara žena koja nije imala potomstvo, u trenutku kada ga priželjkuje i osjeti njegovu blizinu, stavlja ga Allahu u službu. Da li možemo dokučiti razliku između njihovih ambicija, želja i težnji te onoga čemu mi danas težimo!