Lijepa Riječ

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Pored Arša će biti minberi od svjetlosti, a na njima će biti ljudi čija su lica svjetlost i čija je odjeća svjetlost, a niti su vjerovjesnici niti šehidi.” Prisutni upitaše: “Ko su oni, Allahov Poslaniče?” “Oni koji su se voljeli radi Allaha”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Podari da budemo ovakvi, Gospodaru naš!