Lijepa Riječ

Imaj na umu da svoje dijete odgajaš svojim postupcima i djelima, a vrlo malo riječima. Ako djeca vide da vrijeđaš njihovu majku, da je omalovažavaš i nipodaštavaš, onda je gotovo bezvrijedno to što ćeš im sutra govoriti da nije lijepo da nekog vrijeđaju ili omalovažavaju. Postupak i djelo urezuju se u memoriju, a riječi se vrlo lahko zaborave.