Lijepa Riječ

Sehl b. Abdullah et-Tusteri rekao je: “Nemoj istraživati nesavršenost drugih ljudi i njihove karakterne nedostatke! Za promjenu, počni da proučavaš islamski moral i zadrži se na tome sve dok ne shvatiš njegovu vrijednost i dok se ne počneš vladati u skladu s njim.” (10/193)