Lijepa Riječ

Mudrost je da znaš šta treba da uradiš. Sposobnost je da znaš na koji način to da uradiš. A hrabrost je da zaista tako i postupiš.