Lijepa Riječ

Da bi naučili njemački jezik i dobili šansu da rade u Njemačkoj, mnogi pohađaju kurseve koji naravno nisu besplatni. Da bi naučili ispravno čitati Allahovu Knjigu rijetki dolaze na halke Kur’ana iako su besplatne. A svi su čvrsto ubijeđeni u to da je dunjaluk prolazan, a ahiret vječan!