Lijepa Riječ

Allahove robinje ogrnute su bogobojaznošću, a od nakita na sebi imaju samo stid.